At få talent – et projekt i samarbejde med cirkusmuseet (4.-5. kl.)Fag: Kristendomskundskab/idræt/dansk
Periode: April – maj
Omfang: 8-10 lektioner
Aktivitet: Workshop på Cirkusmuseet i Avedørelejren
Tilmelding: 1. september

I TV og på sociale medier er der stor fokus på talent, fx. Danmark har talent, X-faktor, Voice Junior og MGP. Samtidig føler rigtig mange børn og unge sig talentløse eller tillægger deres eget talent en overdreven stor betydning.

Med afsæt i lignelsen om De betroede talenter og et lille udvalg af noveller undersøger eleverne, hvad der egentlig ligger i begrebet talent. Er talent noget, man har eller noget, man får? Hvad betyder det at have et talent? Er talent noget, der kan udvikles? Og kan man være talentløs?

I projektet indgår en workshop på Cirkusmuseet i Avedøre, hvor eleverne oplever andre talenter end dem, der ofte præger skolelivet. Projektet afsluttes med novelleskrivning, hvor der er indlagt benspænd.

Projektet indeholder:
  • Undervisningsoplæg inkl. elevopgaver
  • Tilbud om workshop på Cirkusmuseet i Avedørelejren