Gud, Luther og velfærdsstat – reformationens konsekvenser i Danmark (7.-9. kl.)

Fag: Kristendomskundskab/samfundsfag/historie
Periode: August – oktober
Omfang: 12-16 lektioner
Aktivitet: Reformationsrollespil i København 11. eller 12. september
Tilmelding: 7. august

I projektet sættes fokus på reformationen i Danmark, der blev en realitet i 1536, og som fik vidtrækkende konsekvenser både for samfundets indretning og den enkeltes tro.

Undervisningsforløbet fokuserer på de samfundsmæssige, historiske og religiøse aspekter af reformationen samt konsekvenserne af trosskiftet frem til i dag. Eleverne vil gennem rollespil opleve dilemmaer og begivenheder på reformationens tid med nutidig relevans. Den efterfølgende undervisning vil tage udgangspunkt heri.

Alle klasser tilbydes et lettilgængeligt rollespil med manuskript og spilleregler. Spillet kan afvikles i klassen eller den lokale kirke. I alt 10 klasser tilbydes dog efter først-til-mølle princippet et live-rollespil i København.

Projektet indeholder:
  • Undervisningsvejledning inkl. rollespil
  • 10 klasser tilbydes et rollespil i København 11. eller 12. september