KILDEN klassisk

TestKILDEN klassisk dækker over ældre populære projekter, hvortil det stadig er muligt at modtage undervisningsmaterialer. Med mindre andet er angivet knytter der sig ikke længere kirkebesøg, workshops eller museumsbesøg til projekterne.

Klik på projektets titel for at læse mere om undervisningsmaterialet:

Indskoling:

Rundt om julekrybben (0.-1 kl.)
Det magiske æble (2. kl)
Bibi og æbletræet (2. kl.)
Mod med mere (1.-3. kl.)

Mellemtrin:

Tal og former i Vejleå Kirke (4. kl.)
Tro og tolerance – a man with a mission (4.-6. kl.)
Lindgren, leg og livsmod (4.-6. kl.)
Helgi Daner (6.-7. kl.)

Udskoling:

Velkommen til Middelalderen (6.-7. kl.)
De syv dødssynder (7.-8. kl.)
På kant med Kierkegaard (7.-9./10.kl)
Mod på livet (7.-9./10. kl.)


Rundt om julekrybben (0.-1. kl.)

KK_RundtOmJulekrybben

Fag: Kristendomskundskab/dansk
Lektioner: 4-11

Få indblik i julens traditioner gennem julekrybben og dens persongalleri. I projektet arbejder eleverne narrativt og kreativt med de bibelske fortællinger om Jesu fødsel, julens salmer og julekrybben. Eleverne introduceres til Maria og Maria Bebudelsesdag, hvor englen fortalte hende, at hun skulle føde Jesus: Guds søn og Davids ætling. Herefter følger fortællingen om Jesu fødsel i en stald og besøget af de Hellige tre Konger. Endelig lægger materialet op til, at eleverne sideløbende eller afslutningsvis opbygger en julekrybbe og dramatiserer fortællingerne.

Materialet indeholder: Undervisningsvejledning med baggrundsmaterialer og højtlæsningstekster. lydfiler til salmer, salmetekster, tegneserieskabeloner, farv-selv-tegninger og krybbespil.

Digitale ressourcer: Lydfiler til salmer, salmetekster, tegneserieskabeloner, farv-selv-tegninger og krybbespil.

Til top


Det magiske æble (2. kl.)

Test

Fag: Kristendomskundskab/natur-teknik/dansk
Lektioner: Minimum 11

Æblet spiller en afgørende rolle i Bibelens beretning om Adam og Evas bortvisning fra Paradis. I mytologi og eventyr fortælles om æbler, der giver liv og evig ungdom, men også om æbler, der slår ihjel. Bare tænk på Snehvide! Det er disse magiske æbler projektet handler om. Projektet arbejder med eventyrgenren, æblesange og frugt som tema. Projektet er første del i KILDENs æbleserie.

Materialet indeholder: A5 læsebog, A4 arbejdsbog, undervisningsvejledning og sange.

Digitale ressourcer: Sange.

Til top


Bibi og æbletræet (2. kl.)

Test

Fag: Kristendomskundskab/natur-teknik/dansk
Lektioner: Minimum 14

Hør om æbletræets hjælpere og om bien Bibi. Arbejd med bier, honning, bivoks og bibelhistorie. Hør om Samson, der spiste vilde biers honning, og om disciplen Peter, der fik overdraget nøglemagten og blev kristenhedens første pave. Projektets indgangsvinkel er natur/teknik, insekter og årets gang. Projektet er anden del i KILDENs populære æbleserie.

Materialet indeholder: A5 læsebog, A4 arbejdsbog, undervisningsvejledning og lærerens højtlæsningsbog. Som supplement til undervisningen kan hjemmesiden www.danske-dyr.dk benyttes, der giver adgang til billeder og små videoer.

Digitale ressourcerSange og ekstraopgaver.

Til top


Mod med mere (1.-3. kl.)

Fag: Kristendomskundskab/dansk
Lektioner: 8-12

Er det modigt at slås? Eller er det modigt at lade være? Er livsmod noget man har? Eller noget man får? Projektet præsenterer eleverne for modets mange lag og udslag, og de får kendskab til begreberne mod og livsmod. Projektet indledes af en kortfilm, hvor børn fortæller om mod og livsmod. Herefter arbejdes med tekster af Astrid Lindgren og to bibelske fortællinger. Projektet afsluttes med et samtalespil, der giver eleverne mulighed for at udforske mod og livsmod i en virkelighedsnær kontekst.

Materialet indeholder: Undervisningsvejledning med baggrundsstof, introfilm om mod og livsmod, fortællingerne indtalt af skuespiller Karen Nielsen, hjemmesiden www.folkekirkensskoletjeneste.com/mod-med-mere. Login fås ved tilmelding.

Til top


Tal og former i Vejleå Kirke (4. kl.)

Fag: Kristendomskundskab/matematik
Lektioner: 6-8

Tæl, mål og find cirkler og trekanter. Brug matematikken til at opleve og beskrive kirkerummet og lær om de bibelske for-tællinger, der er gengivet i Peter Brandes glasmalerier vha. matematiske begreber som symmetri, spejling og forskydning. Som en væsentlig del af projektet indgår et besøg i Vejleå Kirke.

Materialet indeholder: Undervisningsvejledning, elevhæfte til matematik og tilbud om et besøg i Vejleå Kirke.

Til top


Tro og tolerance (4.-6. kl.)

KK_TroOgTolerance

Fag: Kristendomskundskab/dansk/historie
Lektioner: 17

Tro og tolerance er et IT-baseret undervisningsprojekt til mellemtrinnet. Omdrejningsfiguren for projektet er apostlen Paulus. Han levede som os med og blandt mange kulturer og religioner. Paulus’ breve fra Det nye Testamente vidner om et menneske, der er overbevist om sandheden i det budskab, han formidler, men som samtidig har sans for, at mennesker er forskellige, og at de derfor reagerer forskelligt, når de stilles over for nye tanker. Der arbejdes med temaer som mad, fællesskab, gudsopfattelse og menneskeværd.

Materialet indeholder: Alt vedrørende projektet findes på siden www.troogtollerance.dk. Login fås ved tilmelding.

Til top


Lindgren, leg og livsmod (4.-6. kl.)

Fag: Kristendomskundskab/dansk
Lektioner: 11

Astrid Lindgrens forfatterskab er præget af optimiske og livsmod. Samtidig er hendes fortællinger kendt og elsket af de fleste børn. Projektet kombinerer en mini-forfatterskabslæsning med faglig indsigt i begrebet livsmod. Begrebet livsmod belyses gennem uddrag af kendte Astrid Lindgren fortællinger og et udvalg af bibelske fortællinger. I Astrid Lindgrens ånd formidles projektet hovedsagligt til eleverne gennem leg, blandt andet et stjerneløb og et brætspil.

Materialet indeholder: Undervisningsoplæg, 6 spilleplader og spillekort, fortællende billedkort og hjemmesiden: www.folkekirkensskoletjeneste.com/lindgren-leg-og-livsmod. Login fås ved tilmelding.
Til top


Helgi Daner (4.-6. kl.)

Fag: Kristendomskundskab/historie
Lektioner: Minimum 12

Forfatteren Josefine Ottesens seneste historiske roman Helgi Daner er inspireret af sagnet om Holger Danske. Eleverne skal med afsæt i en forkortet særudgave af den spændende fortælling om Helgi Daners liv arbejde med centrale temaer og begreber, der afspejler historien og menneskene i tiden omkring kristendommens indførelse i Danmark. I projektet arbejdes med meddigtning ud fra en rollespilsmetode og mere klassiske aktiviteter. Efter arbejdet med romanen sættes der særligt fokus på kristendommens indførelse i Danmark.

Materialet indeholder: Undervisningsvejledning, klassesæt af særudgave af Helgi Daner og hjemmesiden www.helgiD.dk med elevtekster og opgaver, små videoer og en indlæsning af hele fortællingen. Login fås ved tilmelding.

Til top


Velkommen til middelalderen (6.-7.kl.)

.png

Fag: Kristendomskundskab/historie
Lektioner: Minimum 12

Tag afsæt i din egen lokal historie og arbejd med middelalderen. Projektet omhandler den dagligdag, der i middelalderen udfoldede sig på egnen omkring Ishøj og Taastrup. Der sættes fokus på kirkens bygninger og indretning, lov og arden, sygdom og død samt religiøse forestillinger. Materialet kan anvendes på mange måder og er også velegnet til temauger.

Materialet indeholder: A4 elevbog og undervisningsvejledning.

Til top


På kant med Kierkegaard (7.-9./10 kl.)

Test

Fag: Kristendomskundskab/dansk
Lektioner: 18-20

Søren Kierkegaard er Danmarks mest betydelige filosof og en af ophavsmændene til eksistentialismen. Kierkegaard har blik for de elementære problemstillinger i tilværelsen, og hans tænkning tvinger enhver til selv at tage stilling til livet. Gennem tegneserie føres eleverne langsomt ind i Kierkegaards tænkning. Tegneserien lægger op til en efterfølgende fordybelse i fem af Kierkegaards centrale begreber: Skyld, frihed, angst, tro og kærlighed.

Materialet indeholder: Tegneserie, undervisningsvejledning, plakater, tatoveringsark og hjemmesiden paakant.dk.

Til top


Mod på livet? (7.-9./10. kl.)

Fag: Kristendomskundskab/dansk
Lektioner:8-10

Projektet Mod på livet? handler om at turde leve og være styrmand i eget liv, og om at tage medansvar for andre i både med- og modvind. Formålet er at give eleverne en forståelse af, hvad mod og livsmod betyder for den måde, man lever sit liv på. Der arbejdes med begreberne mod og livsmod – og de to afgørende modbegreber frygt og angst. Eleverne skal gennem en filosoferende tilgang arbejde både begrebsanalytisk, litterært, billedanalytisk og kropsligt med begreberne.

Materialet indeholder: Undervisningsoplæg.

Til top