Lærerkurser 2017-2018

I skoleåret 2017-2018 tilbydes tre gratis kurser for lærer i Høje Taastrup og Ishøj i forbindelse med KILDENs projekter. Pladserne fordeles efter først-til-mølle princippet. Med mindre andet er angivet sker tilmelding ved at kontakte KILDEN via mail: kontakt@skolekirketjenesten-kilden.dk eller tlf.: 40 48 18 23

HUSK, at det altid er muligt at få KILDENs konsulent ud på skolen og præsentere de udbudte projekter.

Lærerkurser:

Torslunde Alterpanel – Vestegnens reformatoriske klenodie

Re:formation – teser, tro og tvivl (4.-6. kl.)

Religionernes dag 2017


Torslunde Alterpanel – Vestegnens reformatoriske klenodie

Dato: 27. september kl. 14:00-16:00
Sted: Torslunde Kirke, Torslunde Bygade 45, 2535 Ishøj
Målgruppe: Lærere
Tilmeldingsfrist: 1. september

På Vestegnen findes et helt særligt dansk reformatorisk klenodie. I Torslunde Kirke i Ishøj fik præsten Johannes Jakobsen i 1561 et alterpanel fremstillet, som viser reformationens hovedpunkter i ét billede. Alterpanelet, der regnes for et af de første danske reformatoriske værker, er blandt de mest betydningsfulde billeder fra ældre tid.

Omend det i dag er en kopi, der pryder alteret i Torslunde Kirke, afholdes et lærerkurs om reformationen og alterpanelet i de historiske om-givelser.

Program for dagen:
1. Kort overblik over reformationen
2. Introduktion til de lutheranske elementer i Torslunde Alterpanel
3. Gennemgang af undervisningsmaterialet Kirkerummets brikker (1.-2. kl.)

Til top


Re:formation – tro, teser og tvivl (4.-6. kl.)

Dato: 5. september 2017 kl. 13:00-16:00
Sted: Campus Carlsberg, Humletorvet 3, 1799 Kbh V
Målgruppe: Lærere
Tilmeldingsfrist: 16. juni 2017 direkt til CFU, Kbh. Tilmeld dig her

I anledning af reformationsjubilæet i 2017 udbyder Landsnetværket af folkekirkelige skoletjenester i efteråret 2017 et undervisningsprojekt til 5. og 6. klassetrin med titlen Re:formation – teser, tro og tvivl.

Formålet med projektet er, at eleverne skal lære om og reflektere over, hvorfor reformationen opstod, hvordan den foregik, og hvilken betydning reformationen har haft for kirke, kultur og samfund i Danmark. Som introduktion til projektet tilbydes 5. september 2017 lærerkursus på tre timer.

Program for dagen:
1. Hvad betyder reformationen for os i dag? Hvad betyder det, at ethvert individ er enestående? Oplæg v/ ph.d., højskolelærer Christian Hjortkjær, Silkeborg Højskole.
2. Introduktion til det legende læseteater v/ skuespiller Jesper la Cour Andersen fra Det fortællende Teater.
3. Præsentation af materialet Re:formation med nedslag i de fem temaer v/ de folkekirkelige skoletjenester.

Til top


Religionernes dag 2017

Dato: 31. august 2017 kl. 9:30-16:00
Sted: Campus Carlsberg, Humletorvet 3, 1799 Kbh V
Målgruppe: Lærere
Tilmeldingsfrist: 25. juni 2017 til KILDEN

På Religionernes dag 2017 belyses reformationen og dens følger i Danmark fra mange synsvinkler med relevans for skolens undervisning i religion, historie, samfundsfag, dansk og musik.

Reformationsjubilæet er af flere grunde interessant for skolens undervisning. Dels fordi den evangelisk-lutherske lære er den konstitution, som Den danske folkekirke sorterer under og den variant af kristendommen, som skolens undervisning primært er sat til at formidle indsigt i, dels fordi reformationens tankegods og praktiske forvaltning har lagt grunden til en væsentlig del af samfundet i dag.

Forlaget Eksistensen har i anledning af reformationsåret udgivet en række mindre bøger, som sætter fokus på udvalgte aspekter ved reformationen og dens virkningshistorie frem til i dag. Et udvalg af forfatterne bag disse bøger vil i skøn forening med erfarne lærere og lærebogsforfattere give et indblik i reformationen og dens virkninger samt inspirere til, hvordan reformationen som emne kan gribes an på forskellige klassetrin.

Der vil være oplæg v. professor Niels Kærgård, redaktør dr.phil. Marita Akhøj Nielsen, museumsinspektør Lars K. Christensen, kirkehistoriker Carsten Selch Jensen samt lærerne/lærebogsforfatterne Niels Henrik Holck Madsen, Carsten Bo Mortensen og Anne Rosenskjold.

Til top