VELKOMMEN

I 2017 er det 500 år siden Martin Luther startede en fornyelse – reform – af den kristne, katolske kirke. Tænk sig: et halvt årtusind! Det skal fejres, og det gør vi i Høje Taastrup provsti med en perlerække af arrangementer hen over året.

Luthers fornyelse førte i løbet af 1520’erne til så store konflikter med pavekirken, at det udviklede sig til en reformation: en konkurrent til den katolske kirke. Luthers tolkning af kristendommen greb danskerne, og i 1536 blev den nye tro Danmarks statsreligion, hvilket den har været siden. Overgangen til protestantisme fik betydning for udviklingen af Danmark, og der kan trækkes tråde fra reformationen til samfundet i dag.

Arrangementerne er blevet til gennem et omfattende og engageret arbejde i et jubilæumsudvalg bestående af præster og lægfolk i samarbejde med en lang række borgere. Jubilæet markeres og fejres ved talrige små og store arrangementer over hele jorden. Der vil ikke være ret mange uger i året, hvor vi ikke hører om en jubilæumsbegivenhed.

Klik rundt i menuerne øverst på siden og læs mere om de mange arrangementer.

hoejetaastrupprovsti_segl

Vi ønsker alle et godt Lutherår.

På udvalgets vegne:
Steffen Andresen, provst
Jan Kastorp, udvalgsformand

Høje Taastrup Provsti omfatter alle sogne i Ishøj og Høje-Taastrup kommuner.