KILDENs historie

Rundt om i landet er der gennem de sidste 15-20 år blevet etablerede forskellige former for samarbejde mellem skole og kirke. Nogle steder er det blevet til egentlige folkekirkelige skoletjenester. Det er sket under menighedsrådslovens kapitel 8.

Den 15. maj 2008 oprettede Høje Taastrup Provsti en skoletjeneste med en heltidsansat medarbejder. Skoletjenesten fik navnet KILDEN, og skal være en kilde til inspiration for skolerne i provstiet.

KILDEN blev til i samarbejde mellem de ni kirker i Ishøj kommune og Høje Taastrup kommune. Efter oprettelsen er de to kommuner indgået i samarbejdet med velvilje og økonomi. Kilden finansieres af kirkerne og dens tilbud er gratis for folkeskoler og private grundskoler i begge kommuner.

KILDENs tilbud er målrettet alle elever, uanset kulturel eller religiøs baggrund. Skolekirke-samarbejdet udspringer af, at skolen ifølge Folkeskolelovens § 1 ” gør dem fortrolige med dansk kultur og historie” – herunder kristendom. Folkekirken er i denne sammenhæng er en helt naturlig og oplagt samarbejdspartner.

KILDENs materialer er bygget op omkring oplysning om – og formidling af kristendom. Vi udbyder projekter for både indskoling, mellemtrin og de ældste klasser. Alle projekter tager afsæt i Fælles mål.

 

Landsdækkende netværk

For at styrke vidensformidlingen til børn, og udvikle samarbejdet mellem kirke og skole, er der etableret et landsdækkende netværk mellem de forskellige folkekirkelige skoletjenester. KILDEN er med i netværket, hvor der flere gange om året holdes møder og udveksles ideer.

I fællesskab udarbejdes landsdækkende samarbejdsprojekter, som bliver tilbudt af alle skoletjenesterne i hele landet. Projekterne indeholder grundelementer, som kan tilpasses de lokale forhold.

Arbejdsvedtægter for Landsnetværket af folkekirkelige skoletjenester og skole-kirke-samarbejder