En tro, mange udtryk – et indblik i fire kirkesamfund i Danmark (7.-9. kl.)


Fag: Kristendomskundskab/historie
Periode: Februar – marts
Omfang: 8-10 lektioner
Aktivitet: Tilbud om besøg i den katolske kirke Sankt Paul i Høje Taastrup
Tilmelding: 1. september

Kristen kan man være på mange måder! Man kan fx være protestant, katolik eller ortodoks. Men hvordan opstod de forskellige kristne kirkesamfund? Hvordan fortolker de ritualer? Og hvordan eksisterer de sammen i Danmark?

I projektet arbejder eleverne med, hvordan kris-tendommen har udviklet sig i forskellige retninger. Eleverne får først et kirkehistorisk overblik og en introduktion til begreberne ritual og sakramente. Herefter dykkes ned i fire kirkelige retninger: Den danske folkekirke, den katolske kirke, den ortodokse kirke og pinsekirken. Eleverne skal inden for hver retning arbejde med nadveren ud fra de bibelske fortællinger og udvalgt kunst. Målet er, at eleverne får en forståelse af, hvordan samme bibelske tekst kan tolkes forskelligt både i tro og i praksis.

Til projektet er knyttet et besøg i den katolske kirke Sankt Pauls kirke i Høje Taastrup, hvor de får indblik i nadverritualet inden for katolicismen og mulighed for at stille spørgsmål til den katolske præst.

Projektet indeholder:
  • Undervisningsvejledning
  • Elevhæfte med kirkehistorie
  • Tilbud om besøg i den katolske kirke Sankt Pauls Kirke i Høje Taastrup