Skolekirketjenesten kilden

Sådan bliver du konfirmeret

Inden selve konfirmationsdagen har konfirmanden gået til konfirmandundervisningen hos præsten i den kirke, hvor selve konfirmationen skal foregå.

På selve konfirmationsdagen foregår konfirmationen overordnet ens – lige meget hvilke kirke i Danmark, du vælger.

Konfirmationen starter med at konfirmanderne går ind i kirke på række og sætter sig på de pladser, der er særligt reserveret til dem. Derefter er der en indgangsbøn og der synges en salme. Når salmen er sunget, så læser præsten op fra biblen og laver en kort prædiken, hvor han taler direkte til konfirmanderne om det at overgå fra barn til voksen.

Derefter præsten sammen med konfirmanderne trosbekendelsen.

Konfirmationsritualet.

Selve konfirmationsritualet foregår oppe ved alteret, hvor konfirmanderne en for en bliver kaldt frem og bedt om at knæle. Så siger præsten konfirmandens navn og samtidig rejser konfirmandens familie sig op. Herefter så spørger præsten konfirmanden om denne bekræfter trosbekendelsen og konfirmanden svare ja  – og så sluttes velsignelsen af med at præsten lægger hånden på hovedet af konfirmanden og læser et bibelvers op.

Til slut beder alle fadervor og så forløber resten af gudstjenesten som en almindelig gudstjeneste.

Fest og gaver

Efter konfirmationsritualet i kirken er det tradition, at familien holder en stor fest for konfirmanden, hvor hele familien og nære venner er inviteret med. Denne fest er en fest som konfirmanden har set frem til længe og der har sikkert været meget planlægning op til dagen. Før i tiden var det tradition at give penge eller praktiske gaver til konfirmanden som denne kunne bruge, når de flyttede hjemmefra. I dag er gaveønskerne sjældent praktiske.

Blå mandag

Mandagen efter konfirmationen er det Blå Mandag. Blå Mandag er byerne fulde af konfirmanderne i deres fineste tøj og med pungen fuld af penge. Det er en dag, hvor de unge fester og hygger sig sammen, inden skolelivet melder sig igen.